Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/basisoef/public_html/plugins/function.autometa.php on line 58

Fotoalbum

klik hier voor onze : Fotoalbum
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/basisoef/public_html/modules/Gallery/action.showrandom.php on line 59

Homeaantal vrije plaatsen voor schooljaar 2018-2019

Niveau

Capaciteit

Vrije plaatsen

Indicator

Niet-indicator

2016

66

66

22

44

2015

66

10

3

7

2014

66

92013

66

5Leerjaar 1

66

0

0

0

Leerjaar 2

66

11Leerjaar 3

66

0Leerjaar 4

66

3Leerjaar 5

66

0Leerjaar 6

66

4-

inschrijven voor schooljaar 2018-2019

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

2018-2019

Aanmelden en inschrijven

STAP VOOR STAP

1. Inschrijven... wat en hoe?

We willen iedereen een eerlijke kans geven om school te lopen in Wijnegem (kleuter- en lager onderwijs) én we willen wachtrijen en kampeertoestanden

vermijden. Daarom geldt in Wijnegem een centraal aanmeldings-en inschrijvingssysteem. In deze brochure leggen we uit wat dit inhoudt en wat je precies moet doen.

2. Welke scholen?

* De Vrije Basisschool Don Bosco volgt deze procedure niet. Wil je je kind bij Don Bosco inschrijven, dan wend je je rechtstreeks tot de school.

Als je kind op de school blijft waar het nu zit, hoef je niets te doen. Je kind blijft gewoon ingeschreven. Voor Wijnegem geldt dit ook voor kleuter- en

lagere scholen die op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Opgelet! Bij de overgang van het Notendopje naar de Notelaar moet je

je wel aanmelden en inschrijven. Dit gebeurt niet automatisch!

KLEUTERSCHOLEN

Het Notendopje (GO! Scholengroep) Veldstraat 80

Vrije Basisoefenschool Wijnegem (vrij gesubsidieerd onderwijs) Turnhoutsebaan 430

Vrije Basisschool Don Bosco (vrij gesubsidieerd onderwijs)* Kasteellei 77 B

LAGERE SCHOLEN

Vrije Basisoefenschool Wijnegem (vrij gesubsidieerd onderwijs) Turnhoutsebaan 430

Vrije Basisschool Don Bosco (vrij gesubsidieerd onderwijs)* Kasteellei 77 B

Gemeentelijke lagere school De Notelaar (gemeenteonderwijs) Bergenstraat 2

3. Wie moet inschrijven?

Je moet inschrijven wanneer je je kind voor het eerst in een nieuwe school inschrijft

Inschrijven kan op schooldagen van 9 tot 12 u en van 13 tot 15 u. Op woensdag van 9 tot 12 u. Je maakt op voorhand een afspraak met de

school die je kiest.

* Vallen onder de categorie broers en zussen:

 Broers en zussen die twee gemeenschappelijke ouders hebben

(al dan niet wonend op hetzelfde adres).

 Halfbroers en halfzussen die één gemeenschappelijke ouder hebben

(al dan niet wonend op hetzelfde adres).

 Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen

gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Aanmelden doe je via de website " https://wijnegem.aanmelden.in/.

Deze website zal vanaf 26.01.2018 online staan.

Vanaf 28.02.2018 krijg je een bericht met de boodschap of je je kan inschrijven

of niet.

Mocht het aanmelden niet lukken, dan kan je terecht op het gemeentehuis.

Maak hiervoor een afspraak via  03 288 21 25.

Voorrangsgroepen kunnen meteen inschrijven

Broers en zussen al in de school 18.01.2018 tot en met 02.02.2018

Kinderen van personeel 05.02.2018

Overigen: eerst aanmelden, dan inschrijven

Eerst aanmelden 08.02.2018 tot en met 22.02.2018

Dan inschrijven 13.03.2018 tot en met 30.03.2018

4. Volgende stappen

Na de aanmelding krijg je vanaf 28 februari een e-mail of brief met het bericht of je kan inschrijven en in welke school.

Of er plaats is, hangt af van:

 de plaatsen die al ingenomen zijn door reeds ingeschreven leerlingen

 de plaatsen die ingenomen zijn door de voorrangsgroepen

Voor de instroomjaren geldt ook nog de verdeling indicator/niet-indicatorleerling.

5. Effectieve inschrijving

Met het bericht van de gemeente dat de leerling gunstig gerangschikt is, kan je je kind inschrijven.

Maak een afspraak met de school waar je je kind mag inschrijven. Dit kan van 12 maart tot en met 30 maart 2018.

Schrijf zeker in deze aangegeven periode je kind in, want nadien heb je

geen voorrang meer.

Inschrijven kan op schooldagen van 9 tot 12 u en van 13 tot 15 u. Op woensdag van 9 tot 12 u. Je maakt op voorhand een afspraak met de

school die je kiest

Je kind gaat voor het eerst naar de kleuter- lagere school

Eén van de ouders is personeelslid

Geen broer of zus of geen ouder die personeelslid is

Er is al een broer of zus in de school naar keuze (*)

Inschrijven

5.2.2018

Aanmelden

via website van 8.2.2018 tot en met 22.2.2018

Inschrijven van

18.1.2018 tot en met 2.2.2018

Vanaf 28 februari krijgen aanmelders een bericht met vermelding van rangschikking en al dan niet recht op inschrijving

Gunstige rangschikking

Ongunstige rangschikking

Je kind wordt op de wachtlijst gezet

Schrijf je kind in van 12.3.2018 tot en met 30.3.2018

Bij vrijgekomen plaatsen

wordt de volgorde op de wachtlijst gevolgd bij het inschrijven

VRAAG EN ANTWOORD

1. Hoe wordt de volgorde bepaald van

de kinderen die aangemeld werden?

Kinderen die een broer of zus hebben in dezelfde school of kinderen van personeelsleden hebben wettelijk gezien absolute voorrang. Je moet deze

kinderen wel binnen de opgegeven periode aanmelden en tijdig inschrijven anders vervalt de voorrang.

De ordening gebeurt als volgt:

 eerst ordenen op afstand

 dan op schoolkeuze

Er wordt rekening gehouden met de schoolvoorkeur zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Bij het verdelen van de plaatsen wordt er eveneens rekening gehouden met de onderwijskansen van de kinderen. Men maakt een verdeling tussen

zogenaamde indicator- en niet-indicatorleerlingen. De omgeving wordt zo weerspiegeld in de school. Voor de kleuterschool gebeurt dit voor de twee

jongste geboortejaren. Voor de lagere school gebeurt dit voor het eerste leerjaar.

2. Wat is een indicatorleerling?

Als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet, ben je een indicatorleerling:

 Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een

schooltoelage.

 Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft

en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

3. Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?

Op de website van de gemeente Wijnegem (" www.wijnegem.be) vind je vanaf 26 januari 2018 de meest actuele toestand over de open plaatsen.

Dit gebeurt:

 per geboortejaar (voor de kleuters).

 per leerjaar (voor de lagere school).

4. Documenten om in te schrijven

Zorg ervoor dat je de volgende documenten bij je hebt bij het inschrijven

 Een officieel document met het Rijksregisternummer van je kind,

bijvoorbeeld ISI-kaart of Kids-ID.

 Identiteitskaart van een van de ouders of volmachtformulier.

 Samenstelling van gezin. Enkel het domicilieadres van het kind geldt.

 Bewijsstukken om als indicatorleerling in aanmerking te komen

 Bewijsstukken voor de toekomstige woonst bij geplande verhuis.

Belangrijke tip:

via " http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/ kan je dit online doen. Je hoeft hiervoor niet speciaal naar het

gemeentehuis te komen.

Wat gebeurt er als mijn kind op een school ingeschreven wordt:

 De gegevens van je kind worden gecontroleerd en je moet je akkoord

verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project van de

school (door middel van je handtekening).

 Er wordt ook nagegaan of de gegevens die je hebt ingevuld correct zijn.

 Als er vastgesteld wordt dat er bewust verkeerde informatie is gegeven,

vervalt het ‘toegangsticket’ dat je via de aanmeldingsprocedure verworven

hebt.

5. Wat gebeurt er wanneer er geen plaats is voor mijn kind?

 De naam van je kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister.

Samen met de niet-gunstige aanmelding krijg je een weigeringsattest.

 Tot en met 5 oktober van het nieuwe schooljaar kan je met dat rangnummer

aanspraak maken op een vrijgekomen plaats voor de lagere

school. Voor kleuters geldt dit tot 30 juni van het nieuwe schooljaar.

 De school is verplicht de rangorde op de weigeringslijst te volgen.

6. Wanneer kan mijn kleuter starten op school?

Je kind kan starten als het op volgende instapdagen minstens 2,5 jaar is:

SCHOOLJAAR 2018-2019

7. Kom ik in aanmerking voor een schooltoelage?

Alle informatie vind je op de website " www.studietoelagen.be of bel het gratis infonummer  1700. Je moet een aanvraag indienen. Die wordt

meestal binnen de 3 maanden behandeld.

De aanvraag indienen kan gedurende gans het lopende schooljaar!

8. Heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraag voor een schooltoelage?

Via de website " www.studietoelagen.be vind je alle informatie om je aanvraag in te vullen. Heb je hierbij hulp nodig, bel dan gratis  1700, mail je

vraag via het contactformulier of ga langs tijdens de zitdagen (overzicht op " www.studietoelagen.be).

Kinderen geboren tem komen na… dus vanaf…

3.03.2016 Zomervakantie 3.09.2018

5.05.2016 Herfstvakantie 5.11.2018

7.07.2016 Kerstvakantie 7.01.2019

1.08.2016 Instap 1 februari 1.02.2019

11.09.2016 Krokusvakantie 11.03.2019

23.10.2016 Paasvakantie 23.04.2019

3.12.2016 Hemelvaart 3.06.2019

9. Voorbeelden overstap

Doorstroming van kleuterschool naar lagere school

Als je van de ene lagere school naar de andere wil gaan, moet je de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure volgen.

INFODAGEN

Kleuterschool Lagere school Automatisch

Don Bosco Don Bosco Ja

Vrije Basisoefenschool Vrije Basisoefenschool Ja

Don Bosco Vrije Basisoefenschool Neen

Het Notendopje De Notelaar Neen

Het Notendopje Vrije Basisoefenschool Neen

Vrije Basisoefenschool De Notelaar Neen

Vrije Basisoefenschool Don Bosco Neen

Vrije Basisoefenschool

Kleuter 16 januari 20 u

Lager 15 januari 20 u

Het Notendopje

Kleuter 15 januari (1) 19 u

(1) Telefonisch inschrijven:  03 354 30 23

De Notelaar

Lager 20 januari 10 - 12 u

(2) Telefonisch inschrijven:  03 353 16 89

Don Bosco

Kleuter op afspraak  03 353 11 30

Lager op afspraak  03 353 11 30

10. Contactgegevens scholen

Bij vragen kan je ook terecht bij:

Directies van de scholen

Gemeentebestuur Wijnegem

Jens Van Laer

Coördinator interne zaken

 03 288 21 25 -  jens.van.laer@wijnegem.be

Vrije Basisoefenschool

Turnhoutsebaan 430  03 353 05 41  basisoefenschool.bernadettedingenen@telenet.be

" www.basisoefenschool-wijnegem.eu

Gemeentelijke lagere school De Notelaar

Bergenstraat 2  03 353 16 89  directie@gemeenteschool-wijnegem.be

" www.gemeenteschool-wijnegem.be

GO! Het Notendopje

Veldstraat 80  03 354 30 23  ks.wijnegem@antigon.be

" www.hetnotendopje.be

Vrije Basisschool Don Bosco

Kasteellei 77/B  03 353 11 30  donbosco.wijnegem@telenet.be

" www.donbosco-wijnegem.beBeste kinderen, ouders en vrienden van onze school.

Het schoolthema dit schooljaar: Samen één (met de natuur)
We werken rond volgende elementen: lucht, aarde, vuur, hout en water.
Heb je ideeën of wens je mee te werken aan een heus Highland-games- schoolfeest?
Laat het ons weten.

Samen maken we er een reuze schooljaar van!

Vrije dagen en pedagogische studiedagen van het eerste trimester :

 • Donderdag 28 september 2017: Pedagogische studiedag
 • Vrijdag 29 september 2017: Facultatieve verlofdag
 • van 28 oktober tot en met 5 november 2017: Herfstvakantie
 • Woensdag 29 november 2017: Pedagogische studiedag
 • van 23 december 2017 tot en met 7 januari 2018: Kerstvakantie

(Schoolfotograaf: dinsdag 19 september 2017; Scholencross op woensdag 27 september 2017.

 

Vrije dagen van het tweede trimester:

 • van 10 februari tot  en met 18 februari 2018: Krokusvakantie
 • van 31 maart tot en met 15 april 2018: Paasvakantie

 

Vrije dagen van het derde trimester:

 • maandag 30 april 2018: Facultatieve verlofdag
 • dinsdag 1 mei 2018: Feest van de Arbeid
 • donderdag 10 mei 2018: Hemelvaartdag en Eerste communie
 • vrijdag 11 mei 2018: Brugdag
 • zondag 13 mei 2018: Vormsel
 • maandag 21 mei 2018: Pinkstermaandag
 • (zaterdag 2 juni 2018: schoolfeest)Nieuwsberichten
Vorig schooljaar werden drie ouders verkozen om alle ouders te vertegenwoordigen in de schoolraad.
Voor ideeën, opmerkingen, bekommernissen die met de schoolwerking te maken hebben, kan je terecht op schoolraad.basisoefenschool@gmail.com